Publireportatge Redacció:Eix professional. Fotografia: BCN Consultors 15/05/12
BCN Conslultors

Marc Domínguez és el gerent de BCN Consultors, firma que ofereix assessorament a empreses en les àrees econòmica, laboral/recursos humans i legal. BCN Consultors ha posat en marxa una nova línia d'assessorament, MOMENTUM START UP, amb l'objectiu d'impulsar la creació, l'assentament i el creixement de noves empreses en el mercat.

Per què ha fet aquest nou pas BCN Consultors i ha decidit crear una nova línia d'assessorament amb Momentum Start Up?
A BCN Consultors creiem que la innovació ha de materialitzar-se en productes i serveis que millorin, directa o indirectament, la qualitat de vida de les persones. I donat que l'activitat emprenedora es pot trobar en entorns molt diferents (emprenedors independents, emprenedors corporatius o emprenedors socials), col·laborem intensament en tota recerca de la viabilitat empresarial.

Com es concreta aquest nou servei?
BCN Consultors s'implica en la direcció de les oportunitats per a convertir-les en negocis, aportant tots aquells recursos que estan més enllà del control de l'emprenedor.
Des de BCN Consultors acompanyem les start up's des de la transformació d'una idea en un Business Plan, fins a la creació i el desenvolupament del negoci d'una manera integral, assolint una major eficàcia i agilitat gràcies a un servei de 360 graus: dissenyant l'estratègia empresarial i establint un seguiment personalitzat, aportant el nostre coneixement i experiència sectorials i oferint solucions ajustades a les necessitats reals de l'emprenedor.

Quins objectius es pretenen amb Momentum Start Up?
El nou servei està dissenyat per a acompanyar l'empresa des del seu naixement i, sobretot, durant els primers anys de vida en els que s'han d'assentar els fonaments de la companyia, amb la garantia de què les podem guiar al llarg de la seva activitat i ajudar-les a créixer. L'objectiu de BCN Consultors és aportar l'experiència, els serveis i els professionals de la firma a aquelles iniciatives que tinguin una projecció de futur. El servei, que inclou diferents especialitats pertanyents a les àrees econòmica, laboral/recursos humans i legal, està pensat per a aportar el màxim valor afegit a les start up's.• eix professional

BCN Conslultors

BCN Conslutors mail BCN Conslutors