El sector dels tancaments i automatismes

Redacció. Fotografies: Jordi Cabanas 12/06/2019


El sector dels tancaments i automatismes. Per una accesibilitat segura i inclusiva

Actualment els tancaments i automatismes s’han d’adaptar a les normatives d’accessibilitat universal de tots els edificis i de les empreses. Les noves normatives per espais sense barreres arquitectòniques requereixen de portes que s’obrin fàcilment i que responguin a les exigències del sector industrial. En cas d’incendi s’han de poder tancar de manera segura per protegir-nos i aconseguir salvar vides. D’altra banda, han de ser resistents en front de sabotatges o robatoris, han de tenir un manteniment fàcil i econòmic i han de tenir una estètica que pugui estar en harmonia amb l’edifici. Finalment, les portes i les finestres cal que interactuïn dins dels edificis intel·ligents juntament amb els altres elements automàtics d’estalvi energètic i seguretat.El Sector del Tancament i Automatismes


La fusteria metàl·lica, tancaments i automatismes, segons les darreres dades que ens proporciona l’Institut d’Estadística de Catalunya, és un sector format per un total de 2.243 establiments, que dona feina a un total de 8.547 persones, un 84% de les quals son assalariats i la resta autònoms. El volum total de negoci que s’aproxima als nou cents milions d’euros. Al voltant d’un 80% del volum de negoci té lloc dins de territori nacional, un 13% de les vendes es produeix a països de la Unió Europea i només un 5% del volum de negoci es produeix a països fora de la Unió Europea. Un sector que en general encara és poc exportador però que afronta els reptes de l’adaptació a les normatives de seguretat amb el suport de l’electrònica, la robòtica i la digitalització. Tal com expliquen els professionals del sector, al principi els tancaments i els automatismes eren productes electromecànics, després l’electrònica va fer evolucionar els producte i la mecànica ha quedat en segon pla. Actualment, la connectivitat serà la tecnologia que marcarà el futur dels accessos als comerços i a les vivendes. D’altra banda, caldrà veure també com surten reforçades les empreses que fa deu anys van haver de sobreviure a la crisi, i de com són capaces d’evolucionar i créixer en un mercat actualment a l’alça i cada vegada més globalitzat.Compliment de normatives. La marca CE


Com tots els sectors industrials el sector de la serralleria, tancaments i automatismes en general es planteja una colla de reptes derivats dels canvis socials i tecnològics que tenen lloc actualment i que obligaran a una feina important d’adaptació al mercat. Ramon Piquer, empresari especialista en estructures i tancaments i candidat d’Anem per Feina 2019 a la Cambra de Comerç de Barcelona pel sector de la serralleria i tancaments metàl·lics, es feia altaveu dels principals reptes que el sector té de cara al futur. En primer lloc comentava una primera qüestió important de seguretat, afirmant que un 91% de les portes metàl·liques incompleixen la normativa. Aquestes dades van sorgir de l’estudi de la Conferència Sectorial d’Indústria de la PIME que va començar l’any 2017, el resultat del qual es va donar a conèixer a la Fira Smart Doors. Aquest tema té especial importància als centres comercials, les oficines i fins i tot les escoles on segons Piquer no hi ha revisions com passa amb els vehicles o amb els ascensors. El problema és que els components es fan malbé i cada any la manca de manteniment produeix accidents. Per millorar aquest primer aspecte de seguretat cal conscienciar les empreses sobre el compliment de les normatives. Efectivament, cal promoure el compliment de la marca CE i les normatives d’aplicació per totes les portes metàl·liques automàtiques de les naus industrials, els comerços o els aparcaments, igual que les empreses del país fan amb la resta de maquinària de les seves instal·lacions.Normatives d’accessibilitat universal


Els tancaments i automatismes s’han d’adaptar a les normatives d’accessibilitat universal de tots els edificis i de les vivendes. Els edificis d’habitatges tenien fins al 4 de desembre de 2018 per realitzar les reformes necessàries a fi de disposar d’itineraris accessibles als seus portals i escales. Amb l’objectiu de facilitar la lliure mobilitat de totes les persones, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social estableix que els edificis de propietat horitzontal han d’adaptar els seus immobles i garantir que tots els veïns i totes les persones hi tinguin accés en les mateixes condicions. No obstant això a Espanya el 77% dels edificis no han eliminat les barreres arquitectòniques. Per estar al dia pel que fa a l’accessibilitat universal qualsevol edifici ha de complir amb el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que és el marc normatiu que estableix els mecanismes bàsics de seguretat i accessibilitat als edificis. Les empreses de tancaments han d’adaptar les portes amb automatismes que facilitin l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda i que contribueixin a obtenir accessos lluïres de barreres tant en els espais públics com privats.Internacionalització del sector dels tancaments i automatismes


Un dels principals aparadors del sector és la Fira Smart Doors, la Fira de Portes i Automatismes que de forma bianual presenta les principals novetats del sector. La fira va tenir lloc el 2018 i ara ja prepara la propera edició del 2020. Smart Doors està present també als circuits internacionals de portes i automatismes. Al mes de gener Smart Doors va estar present a Intersec, la fira de referència a Dubai. Els productes que es presenten a Intersec són l’accés físic, els controls d’entrada amb accés electrònic i accés mecànic i altres aspectes de seguretat comercial, sense deixar de banda el sector de les cases intel·ligents i l’automatització d’edificis. El passat dia 12 de març es va celebrar el 3er ICAD (International Congress Automatic Doors) que va tenir lloc al Indiana Convention Center de Indianapolis a EEUU, posant en valor altra vegada aquesta iniciativa de plataforma de comunicació pel sector de les portes i automatismes més enllà de les fronteres, i més enllà de l’àmbit europeu. Dins de les accions portades a terme està també la FIPA (Fira Internacional de Portes i Automatismes). Aquesta darrera fira va tenir lloc els dies 27-28 de febrer i 1 de març a València. L’exposició va reunir a tots els professionals del sectors vinculats a les portes automàtiques i amb molta capacitat de generar negoci: instal·ladors, empreses de manteniment, constructors, promotors, arquitectes, decoradors entre altres, dins el paraigües d’un centenar de marques.Evolució tecnològica al servei de l’accessibilitat


En els darrers anys les aplicacions pel control d’automatismes per part de l’usuari han evolucionat de manera exponencial amb aplicacions que permeten controlar mecanismes des del telèfon mòbil. Actualment hi ha un ampli ventall de guies per a portes corredisses que permeten l’accionament amb comandaments sense fils, sensors i detectors de proximitat. Aquests sistemes, a part de millorar el confort de l’usuari poden solucionar problemes en vivendes adaptades per persones amb mobilitat reduïda. En llocs públics com cafeteries o hotels poden assegurar que la porta estarà sempre tancada, evitant el pas d’olors o soroll d’una sala a l’altra en els accessos a cambres de bany o cuines. L’aplicació de les noves tecnologies a les portes de garatge permeten que amb l’activació del GPS de l’iPhone, amb la geolocalització es pot obrir automàticament la porta del garatge a la distància precisa que s’hagi programat prèviament i d’una forma segura per a reduir els temps d’espera. Pel que fa a la seguretat, s’ha de tenir en compte l’aparició al mercat de les portes d’acer d’alta seguretat sense claus i amb funcionalitats Bluetooth de bloqueig i desbloqueig. Quan una propietat queda buida, la gestió de l’accés és clau. No només cal mantenir allunyats als intrusos sinó assegurar que les persones autoritzades tenen accés quan ho necessiten de forma còmoda, segura i ràpida sense els costos associats a la gestió de les claus.Portes d’accés pel sector empresarial


El sector de les portes i automatismes ha desenvolupat solucions per als tancaments de les naus industrials per a tots els sectors. Hi ha diferents models segons la seva utilització: pel tancament de naus industrials, per separacions, per divisions internes en seccions, per aïllar zones de treball o per emmagatzematge. En primer lloc trobem les anomenades portes seccionals, és a dir portes composades per diferents panells d’acer o d’alumini, amb moltes possibilitats de muntatge que s’adapten a la mida de l’obertura i a l’alçada del sostre permetent aprofitar al màxim el preuat espai d’una nau industrial. Normalment els panells són aïllants ja que estan revestits d’escuma de poliuretà lliure de CFC. Dins el món de les portes ràpides enrotllables o plegables hi ha les portes que es reparen automàticament, és a dir després d’una col·lisió, entren automàticament a les guies i tornen a ser immediatament operatives, evitant reparacions inoportunes i per tant pèrdua de temps i recursos. Aquest tipus de portes són perfectes per la separació de sales on cal preservar la temperatura. Un altre element de tancament important pel món industrial són els molls de càrrega. En aquest cas les portes seccionals es combinen amb les rampes electro-hidràuliques i els abrics que permeten l’acoblament amb la caixa del camió per protegir i fer més efectiu el procés de descàrrega pels operaris del magatzem. Finalment les cortines i els tancaments de PVC per a protecció contra la humitat, el fred i els corrents d’aire que serveixen per aïllar zones de treball i estalviar energia sobretot en climatització.L’evolució de l’arquitectura: les façanes lleugeres


Les façanes lleugeres són com una pell sobre l’estructura de l’edifici. També anomenats murs cortina són sistemes de construcció que permeten façanes d’aspecte diàfan, innovador i elegant. Aquest sistema es fa servir normalment en edificis públics, oficines, seus corporatives, hotels o edificis comercials. El mur cortina es caracteritza per ser un tancament majoritàriament de vidre, suportat per una subestructura metàl·lica de muntants i de travessers que se subjecta a l’estructura de l’edifici. El mur cortina ha d’estar dissenyat per resistir la força del vent, assegurar l’estanquitat de l’aigua i la resistència al vent. L’aïllament tèrmic de la façana dependrà en gran part del tipus de vidre utilitzat. El major inconvenient d’aquest tipus de tancaments és la major despesa energètica, de neteja i de manteniment de l’edifici, en front de la façana convencional. ASEFAVE és l’associació espanyola de fabricants de façanes lleugeres i finestres. Des de l’associació apunten que el sector de les finestres ha acabat la seva crisi i consolida la seva recuperació amb els millors resultats de la darrera dècada. Juntament amb aquest repunt del negoci també s’ha vist un canvi de tendència pel que fa a les funcions més demandades. Si bé antigament les funcions més demandades eren les relacionades amb el comfort, actualment les noves instal·lacions han de satisfer demandes de gestió del consum i de l’energia, la seguretat i el control d’incendis. Pel que fa a l’automatització, ja no només es demana el control sobre objectes independents de cada edifici, sinó que tot apunta cap a la interacció amb sensors a nivell de l’edifici i al seu control mitjançant aplicacions de control remot a partir de dispositius mòbils.El món de la seguretat: les portes tallafocs


Les portes tallafocs són una part fonamental de la protecció contra incendis dels edificis, han de comptar sempre amb un sistema de tancament automàtic i no poden estar mai tancades amb clau. Efectivament la missió bàsica d’una porta tallafocs és la de retardar la progressió d’un possible incendi, permetre una evacuació segura de les persones i posar facilitats al possible rescat i a l’extinció de les flames. Per a determinar la classificació de les portes tallafocs els fabricants han d’avaluar el seu material sotmetent el producte a un test segons les especificacions europees d’acord amb la normativa EN 1634-1:2016 Més A1:2018. Els nivells d’integritat i de resistència al foc que s’especifiquen són E, EW i EI. Aquest últim és el que garanteix una major resistència tèrmica. L’aïllament tèrmic es divideix en dues categories Ei1 i Ei2. La categoria Ei1 és la més estricta i difícil d’aconseguir en les proves de resistència al foc. A Espanya la norma que podem trobar de manera més general és la Ei2. De fet aquesta darrera és la normativa que cal complir en cas de què no s’especifiqui un grau especial de resistència tèrmica. La CPR és una norma harmonitzada per a la comercialització dels productes de construcció de la Unió Europea la qual garanteix la fiabilitat de la informació en relació amb el seu rendiment d’acord amb les proves realitzades. Per tal de mantenir el certificat cal passar una auditoria anual per tal de continuar amb la seva validesa.

El sector de les portes i automatismes és un sector empresarial amb un potencial molt gran de transformació que compta amb empreses prou dinàmiques per afrontar els reptes de combinar efectivitat, protecció del medi i respecte a la diversitat. Per assolir els objectius el sector s’ha d’adaptar a les normes existents, i sobretot a les noves tecnologies que ens aporta la digitalització i la connectivitat, que en aquest cas acosten els tancaments i els automatismes a les necessitats i als nous valors que el mercat demana.

 

• eix professional

Compartir a linkedin
Compartir per correu electrònic
Compartir a Facebook